הפעל נגישות

דלתות

דלת אלגנטית, הפרופיל הוא פרופיל דק, לכן הוא יוצר מסגרת עדינה יותר.
בזכות השימוש בפרופיל בלגי צר כדגם 4300, חלקי המתכת הופכים למאן איילנר דק.
ניתן לשימוש בזגוגיות ברמות שקיפות שונות, ובמגוון זכוכיות שונות.
משרד: 03-5498602
טל: 050-2335568
כתובת: רח' עליית הנוער 2, תל אביב-גבעתיים
דוא''ל: alumyagel@gmail.com